Tin tức tổng hợp

Game thủ kêu trời, ngán ngẩm do tình trạng đứt cáp quang AAG

Gần đây, tình trạng đứt cáp quang biển AAG thường xuyên ảnh hưởng không nhỏ đến hòa mạng quốc tế trong đó có công cuộc chinh